ارسال رزومه

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    پسوند های مجاز ارسالی: مانند : (jpg, gif, png, pdf)